Ai 2k5,6,7 tạo group zalo giao lưu sục cặc không (chubby cu 15cm càng tốt). Để lại zalo + năm sinh + cân nặng r add vô nha

Bên trên