Chị gái muốn xem chim thì có cho ko ta??!

Bên trên