Quy định đăng bài

Admin

Administrator
Staff member
Administrator
Các bạn khi đăng hình:
Mỗi bài ít nhất 5 hình nha.
Và mỗi hình dung lượng tối đa 2mb. Nếu hình dung lượng lớn quá sẽ không đăng được
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Admin

Administrator
Staff member
Administrator
Đăng hình thế nào ad
Bạn xem. hướng dẫn tại:

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên